Logo Bossche Investerings Maatschappij
Logo Bossche Investerings Maatschappij

Maatschappelijk onverantwoord?

GroenLinks ziet graag maatschappelijke kaders voor investeringen van de Bossche Inversterings Maatschappij (BIM). Welke bedrijven komen wel en welke niet in aanmerking om in te investeren? Het raadsvoorstel over de herijking van de BIM was een goed moment om dit aan de raad voor te leggen. Ook moest de gemeenteraad vanavond beslissen over het advies voor een lokale omroep aan het commissariaat voor de media en werd er gesproken over duurzaam bouwen bij de Willemspoort.

Verlag raadsvergadering van 13 oktober

Advies lokale omroep

Eigenlijk moet de gemeenteraad het advies aan het commissariaat voor de media baseren op representativiteit van het Programmabeleids Bepalend Orgaan (PBO).  Doordat iedere omroep ruim de tijd had gehad en goed haar best had gedaan om aansluiting te vinden bij maatschappelijke stromingen in de gemeente waren de verschillen erg klein.

Veel partijen, waaronder GroenLinks, baseerden hun voorkeur dan ook op hun beeld van welke omroep het best in staat zou zijn om de omroep te worden die de raad (zoals besproken in de commissie MO) graag ziet. Een omroep met een kern van professionals, aangevuld met vrijwilligers, samenwerkend met het media leerpark en cross-mediaal. Volgens de GroenLinks fractie zou dat DTV Den Bosch zijn. Het college stelde echter RTV Dieze voor, en vond daarvoor in de raad een meerderheid.

Herijking BIM

Ook GroenLinks ziet graag meer ruimte en slagkracht voor de Bossche Investerings Maatschappij (BIM). Participeren in bedrijven gaat dus weer tot de mogelijkheden behoren. Zolang dit aantoonbaar in het belang is van de gemeente ’s-Hertogenbosch, vulde een (door GroenLinks mede ingediend) amendement van Rosmalens Belang aan.

GroenLinks stelde voor om de BIM ook te verzoeken na te denken welke maatschappelijke kaders deze zal hanteren bij het selecteren van bedrijven om in te investeren. Wethouder Hoskam vond dat niet nodig, omdat een kader als dit de BIM alleen maar zou beperken. Het pleidooi van GroenLinks fractievoorzitter Ufuk Kahya om juist als overheid goed na te denken waar je in investeert en niet alleen aan het (financiële) rendement te denken was aan dovemans oren gericht. Alleen mede indieners SP, PvdA, en BVP, alsook de Bossche Groenen steunden deze oproep.

Willemspoort

Op dit moment worden al vele oude woningen gerenoveerd tot zogenaamde 0-op-de-meter-woningen. GroenLinks raadslid Esther de Ruiter vroeg zich af waarom we dan nieuwe woningen gaan bouwen die hier niet aan voldoen.

Wethouder Logister gaf aan voor de toekomst hier zeker meer op in te zetten en nadrukkelijk met de woningcorporaties hierover te gaan spreken. Met deze toezeggingen werd de motie ingetrokken, ondanks dat het voor de woningen op de Willemspoort waarschijnlijk te laat zal komen.

En verder:

  • Sprak wethouder Logister op verzoek van Rosmalens Belang nog eens uit dat er niet tegelijk een noodopvang en een semi-permanent AZC in Rosmalen open zullen zijn.
  • Wilde wethouder Jos van Son best in gesprek met de NS om over nog verdere vergroening van (het dak van) de parkeergarage op de Maijweg te bereiken.

Opvallende momenten:

  • Toen alleen de D66 tegen een motie stemde werd deze door de voorzitter benoemd als de VVD fractie. “Die zat vorige periode op die plaats” zo verklaarde hij de misser. Of zou het zijn dat deze partij steeds moeilijker van de VVD te onderscheiden is????