Meer gezonde en gelukkige jaren voor alle inwoners van onze gemeente. Verminderen van de grote gezondheidsverschillen tussen de inwoners van verschillende wijken en buurten.

Dat wil het college met het Bossche programma Positieve Gezondheid. Wethouder Ufuk Kâhya presenteerde dat onlangs.

Ufuk Kâhya: “Gezonde mensen zijn vaak gelukkiger en kunnen gemakkelijker meedoen in de samenleving.

Daarom stimuleren we een gezonde leefstijl én een omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes.”

Een programma van gemeente samen met allerlei instellingen en vrijwilligersorganisaties. Langs drie pijlers: gezonde leefstijl, meedoen en gezonde leefomgeving. Drie pijlers die elkaar versterken.

Gezonde leefstijl richt zich op het individu: wat kan die zelf doen om gezonder te leven.

Meedoen geeft alle inwoners de mogelijkheid hun talent te ontwikkelen en een zinvolle dagbesteding te hebben, betaald of onbetaald.

Een Gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen en ontmoeten en is groen en gezond.

Het programma richt zich in het bijzonder op vier wijken waar de gezondheid van de bewoners achterblijft.

In Aawijk Noord, Boschveld, Hambaken en de Gestelse Buurt valt het meest gezondheidswinst te halen.