“Met plannen voor de aanpak van de wooncrisis: een betaalbare woning voor iedereen in een gezonde groene buurt. Een snellere aanpak om de klimaatcrisis tegen te gaan: onze gemeente wordt niet pas in 2050, maar al in 2045 energieneutraal. Om tegenstellingen in de samenleving te verkleinen investeren we: in positieve gezondheid, kansengelijkheid, talentontwikkeling en bestaanszekerheid.

Hoofdopgaven waarmee we met lef en ambitie aan de slag gaan. Daarvoor hebben we geld gevonden, ook voor de mensen om al die plannen uit te voeren.”

De GroenLinksfractie kon zich vinden in dit onderhandelingsresultaat. Dat geld ook voor de leden die het op een extra ledenvergadering gepresenteerd kregen.

Het akkoord staat op de agenda van de raadsvergadering van 31 mei. Dan worden ook de wethouders gekozen. Voor GroenLinks Den Bosch wordt dat Ufuk Kâhya.