Meten wordt weten (voor schone lucht in Brabant)

Uit antwoorden op vragen van GroenLinks blijkt dat Den Bosch gaat onderzoeken hoe de gemeente zelf beter de luchtkwaliteit kan meten.

Samen met bewoners.

“Zo kunnen we gericht maatregelen nemen en zetten we weer stappen op weg naar een schone en gezonde leefomgeving” zegt Rene Vonk, raadslid.

Uit ervaringen in bijvoorbeeld Antwerpen blijkt dat je door bewoners te betrekken een goed beeld kan krijgen van de luchtkwaliteit. Ook eerdere metingen van de gemeente gaven een goed beeld, maar deze waren helaas incidenteel.

Op dit moment wordt de luchtkwaliteit in Brabant voor een groot deel niet gemeten, maar berekend. Er staan slechts vijf palen van de Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de hele provincie.

“Brabant is een uniek gebied met stedelijke en agrarisch gebied vlak bij elkaar en bovendien met belangrijke wegen. Het is dus zeer de vraag of de modellen de luchtkwaliteit goed inschatten.” zegt Hagar Roijackers, lijsttrekker voor GroenLinks bij de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Eerder vroeg de Statenfractie van GroenLinks al om hier provinciaal werk van te maken, maar dit heeft het huidige bestuur onvoldoende opgepakt. “Het is goed dat gemeenten een duidelijk signaal afgeven en zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen, maar wij willen in de toekomst ook in de hele provincie zorgen voor schonere lucht.”