Meten=weten: GroenLinks wil meer meetpalen

Schone lucht is van levensbelang voor ons allemaal. Naar schatting sterven er jaarlijks tot wel tienduizend mensen in Nederland door luchtvervuiling.

Jammer genoeg hoort ook de luchtkwaliteit in Brabant tot de slechtste in Nederland. Dat blijkt uit rekenmodellen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt.

Hoe slecht weten we hier eigenlijk niet, want de dichtstbijzijnde meetpaal van het RIVM staat in Eindhoven. En de rekenmodellen kloppen helaas niet altijd.

René Vonk: “Ook wat de luchtkwaliteit betreft geldt meten=weten. Goede meetgegevens zijn natuurlijk nodig om de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Daarom zijn er meer meetpalen nodig in ’s-Hertogenbosch. Maar we hoeven niet op het rijk te wachten.”

Namens GroenLinks vroeg hij het College van B&W om bij het ministerie aan te dringen dat er betere en betrouwbare meetgegevens komen. En om te onderzoeken hoe bewoners betrokken kunnen worden bij het meten van luchtkwaliteit, zoals bijvoorbeeld nu al in de gemeente Antwerpen gebeurd.