Mondkapjes voor alle inwoners

Straks wordt de lockdown afgebouwd en gaan mensen weer meer naar buiten. Voldoende afstand houden en heel vaak handenwassen blijft dan natuurlijk heel noodzakelijk om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar voldoende afstand houden is niet altijd mogelijk, op straat of in het openbaar vervoer.

Antoon van Rosmalen: “Dan biedt een mondkapje in ieder geval enige bescherming aan de mensen om je heen, vooral als de drager nog niet gemerkt heeft besmet te zijn met het virus.”

In onze zusterstad Leuven krijgen alle inwoners daarom een gratis mondkapje van de gemeente.

 

GroenLinks vroeg het college van B&W om te zorgen dat ook alle inwoners van onze gemeente straks een mondkapje hebben (met gebruiksaanwijzing en wasinstructie)

 

Geacht College,

De discussie over nut en noodzaak van het dragen van mondkapjes wordt op dit moment door heel veel Nederlanders gevoerd. In de landen om ons heen worden die immers ruimschoots gedragen, soms wordt dat dragen door de overheid verplicht. Het RIVM vindt tot nu toe het dragen van mondkapjes niet nodig. Anderhalve meter afstand en veelvuldig handenwassen beschermen beter tegen het Coronavirus. Bovendien zijn er momenteel te weinig (professionele) mondkapjes voor het zorgpersoneel.

 

Volgens onderzoek gaan mondkapjes de verspreiding van het virus een klein beetje tegen en zijn ze vooral bruikbaar op drukke plekken. Vroeg of laat als de huidige lockdown op een of andere manier wordt afgebouwd gaan die drukke plekken ontstaan. En lukt het niet langer om altijd de noodzakelijke anderhalve meter afstand aan te houden.

 

Dan biedt een mondkapje in ieder geval enige bescherming aan de mensen om je heen, vooral als de drager nog niet gemerkt heeft besmet te zijn met het virus. Daarnaast beschermen de mondkapjes de meest kwetsbare inwoners en vergroot het gevoel van veiligheid voor hen.

 

In een hoofdredactioneel commentaar pleit het NRC van maandag 20 april daarom ervoor om niet langer het maken en gebruiken van Huis-tuin-en -keuken-kapjes te ontmoedigen.

 

Dezelfde dag liet de burgemeester van onze zusterstad Leuven, Mohamed Ridouani, via Twitter weten: “Elke Leuvenaar krijgt een gratis herbruikbaar mondmasker in de brievenbus, samen met gebruiks- en wasinstructies. Daarmee willen we ons voorbereiden op eventuele langzame afbouw van de maatregelen en kopzorgen bij de inwoners wegnemen.” Al eerder werden met steun van de gemeente Leuven door vrijwilligers 12.000 zelfgemaakte maskers gemaakt en verdeeld onder zorgverleners.

 

De fractie van GroenLinks verwacht dat zulke goedgemaakte mondkapjes bij het geleidelijk opheffen van de lockdown een hoop onrust bij onze inwoners wegnemen, het veiligheidsgevoel vergroten en zo een aanvullende rol kunnen spelen op de RIVM-voorschriften bij het tegengaan van verdere verspreiding van het virus in ruimtes waarbij het lastig is om 1,5 m afstand te houden, zoals bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

 

De fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Ziet u ook een zinvolle rol voor het gebruik van mondkapjes bij de geleidelijke afbouw van de lockdown?
2. Bent u juist als het gemeentebestuur van onze zusterstad Leuven bereid, al dan niet met de hulp van vrijwilligers, te zorgen dat elke inwoners van onze gemeente straks een mondkapje krijgt (met een gebruiks- en wasinstructie)?

 

Namens de fractie van GroenLinks

Antoon van Rosmalen

https://pers.leuven.be/stad-leuven-bezorgt-elke-leuvenaar-een-gratis-mondmasker-in-de-brievenbus#