Naar een schone taxibranche. Motie aangenomen

GroenLinks wil een schone, gezonde en leefbare stad. Daar kan ook de taxibranche een bijdrage aan leveren.
 

Daarom kwam GroenLinks in de laatste raadsvergadering met een motie die de wethouder vraagt om samen met de taxibranche snel stappen te zetten naar emissieloos taxivervoer. Het voorstel kreeg brede steun.

 

René Vonk: "Emissieloos taxivervoer zorgt voor schonere lucht en dat is belangrijk voor de gezondheid van Bosschenaren."

 

Meteen na de vergadering werd al bewezen dat het kan, toen er een 100% elektrische taxi bij het Bossche Bestuurscentrum voor kwam rijden om mensen op te pikken. De beweging naar emissieloos taxivervoer past bij de ambities van dit college om in te zetten op schone mobiliteit. Zo rijdt een groot deel van de bussen al elektrisch, komen er meer fietsenstallingen en gaat de gemeente samen met bewoners onderzoeken hoe de Van Berckelstraat een fiets en OV-as kan worden.