NS Nachtnet
NS Nachtnet

Nachtnet voor Brabant

GroenLinks wil dat iedereen op een duurzame manier kan reizen. De trein wordt hierin steeds belangrijker en wordt ook steeds populairder.
 

Het aantal reizigers groeit al jaren en zal volgens Prorail met bijna de helft gegroeid zijn in 2030. Veel mensen lopen er echter tegenaan dat je maar tot een bepaalde tijd hier gebruik van kan maken.

 

De laatste trein vertrekt soms al voor 00.00 en dan is het sprinten als je naar een concert bent geweest”, zegt René Vonk. “Daarom wil GroenLinks dat samen met de andere grote Brabantse steden en de provincie wordt gekeken of Brabant weer aangesloten kan worden op het nachtnet.”

 

Een motie die GroenLinks hierover samen met andere partijen indiende werd in Den Bosch aangenomen. Ook in andere Brabantse steden hebben GroenLinks fracties het initiatief genomen om te pleiten voor het aansluiten van Brabant op het nachtnet.