Zorg voor meer groen in de stad en versterk de natuur door natuurinclusief te (ver)bouwen. Een voorstel hiertoe van GroenLinks is door de Raad aangenomen.
 

De stad wordt een steeds interessanter gebied voor dieren en planten. We zien steeds meer dat de stad een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit in de gemeente. Daarnaast zien we ook dat er met het veranderende klimaat een steeds grotere uitdaging ligt om hier in de gebouwde omgeving rekening mee te houden.
 

Zowel bij intensere regenbuien als extremere hitte is meer groen in de stad onontbeerlijk. Dit biedt kansen om zowel overtollig regenwater af te vangen, de biodiversiteit te versterken en op een natuurlijke manier waterbuffers aan te leggen. “Daarnaast is het ook gewoon fantastisch om in het groen te leven en te ontmoeten”, zegt Raadslid René Vonk
 

Een manier om groen te realiseren in de stad en de natuur te versterken is door in te zetten op natuurinclusief bouwen. Hierbij wordt aan de voorkant van een ontwerp rekening gehouden met de natuur waardoor deze juist wordt versterkt. Raadslid René Vonk: “Voorbeelden in het ontwerp hiervan zijn: rekening houden met nestmogelijkheden voor vogels, groene gevels, groene schoolpleinen, groene daken of plaatsen waar insecten kunnen overwinteren.”
 

Op initiatief van GroenLinks werd een motie om natuurinclusief bouwen als gemeente zoveel mogelijk te stimuleren aangenomen. Hierbij moet de gemeente in ieder geval zelf het goede voorbeeld te geven door bij eigen gebouwen hier in ieder geval aandacht voor te hebben. “Mogelijkheden om dit verder te stimuleren zijn bijvoorbeeld bewoners informeren bij het op te richten Groen Loket waar bewoners met al hun vragen rondom het duurzamer maken van hun huis terecht kunnen voor ondersteuning of aan de voorkant van ieder nieuwbouwplan hier rekening mee houden.” Deze mogelijkheden worden nu verder uitgewerkt door het college.