Nu snel verder met plannen voor een goed theater

Deze week stemde GroenLinks in met het alternatief plan voor nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Niet met het collegevoorstel, maar met een gewijzigde versie. Samen met CDA en PvdA kwam GroenLinks met een amendement.

Antoon van Rosmalen: "GroenLinks wil een volwaardig toekomstbestendig theater. En dat is er een met een twee zalen.”

Het gekozen ontwerp voor een nieuw Theater aan de Parade bleek veel te duur. Daarom kwam het college van B&W met een nieuw plan. Toch een schouwburg aan de Parade, op de kelders van het huidige pand, maar met één grote zaal en een multifunctionele ruimte gecombineerd met een foyer. Geen tweede zaal dus. De programmering voor die tweede zaal (met 400 stoelen of 900 staanplaatsen) moest voortaan maar op podia elders in de stad of regio.Een plan waar GroenLinks wilde tegenstemmen.

In een theater met één zaal kun je veel minder programmeren, ook de exploitatie daarvan wordt natuurlijk stukken moeilijker. Je krijgt zo nooit een volwaardig, toekomstbestendig theater wat weer 30 à 40 jaar meekan.

In de discussie over het voorstel in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen beschreef de wethouder die multifunctionele ruimte als een tweede zaal. Probleem bleek vooral de toneeltoren voor zo’n zaal. Als je een tweede zaal zonder toneeltoren wil, wil zeg dat dan, vond GroenLinks. En kwam met een amendement waar dat helder en duidelijk in beschreven staat. Het amendement van GroenLinks, CDA en PvdA kreeg steun van een meerderheid in de raad.

Het huidige Theater aan de Parade is langzamerhand versleten. Medewerkers, spelers en bezoekers verdienen het dat er nu vaart gemaakt wordt met de plannen en nieuwbouw snel van start kan gaan.