Onderhandelaars bereiken akkoord

De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66, CDA en Rosmalens Belang bereikten overeenstemming over een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.

Ufuk: “Esther en ik zijn ervan overtuigd dat we met dit akkoord een belangrijke stap zetten in het vergroenen en verduurzamen van onze gemeente.

Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat ’s-Hertogenbosch een sociale en inclusieve stad blijft, met veel ruimte voor talentontwikkeling. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

Deze week presenteren de onderhandelaars het akkoord aan hub achterban. Een bijzondere algemene ledenvergadering van GroenLinks buigt zich vrijdag 25 mei over het onderhandelingsresultaat. Het akkoord en de portefeuilleverdeling van de wethouders worden 29 mei bekend.

6 juni kiest de gemeenteraad kiest op een extra raadsvergadering de wethouders. Ufuk Kâhya wordt dan wethouder voor GroenLinks, Esther de Ruiter volgt hem op als fractievoorzitter.