Die werken daar straks naast en samen met de ondernemers van het BoschveldambachtCentrum (BAC). De gemeente ontwikkelde samen met de beheerder en de gebruikers een visie voor het gebied. De komende jaren wordt er verbouwd, vernieuwd en vergroend. Naast de bestaande en nieuwe bedrijven komen er ook woningen.

Antoon van Rosmalen: “In het verleden leek er soms nauwelijks oog te zijn voor de belangen van die ambachtsbedrijven. Nu zijn er gelukkig duidelijke afspraken over de plek en de rol van die bedrijven op het terrein.”

Het Grenco-terrein maakt straks onderdeel uit van een nieuw ‘innovatiedistrict’.  De gemeente besloot al eerder om Data en ICT tot economisch speerpunt te maken. Het plan past ook prima in de ontwikkeling van de hele Spoorzone. En het sluit aan op het aanbod van bedrijfsruimten in de Gruyterfabriek en de Jamfabriek.

Bij de ontwikkeling wordt geprobeerd wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande gebouwen en materialen. Langzaam verkeer en deelmobiliteit krijgen voorrang in het gebied. Alle veranderingen gaan gebeuren in goed overleg met de bewoners van de wijk Boschveld.