De Bossche Stadsdelta is het gebied ten noorden van station ’s-Hertogenbosch, aan beide zijden van het spoor. Het maakt deel uit van de Brede Binnenstad. In de plannen voor de Bossche Stadsdelta komen wonen, werken, recreatie en natuur bij elkaar.

Een grote ontwikkeling om meer woningen te kunnen bouwen met alle gevolgen die daarbij horen. Want meer woningen betekent ook meer werken, meer vervoer en meer recreatie. En dat op een groene en duurzame manier. Waarbij in dit deel van Den Bosch ook de wateropgave een bijzondere rol speelt: ook als Aa en Dommel heel veel water afvoeren moeten we daar droge voeten houden.

Bij  het werkbezoek werd uitgelegd hoe ver de plannen inmiddels zijn. In mei ligt de haalbaarheidsstudie voor in de gemeenteraad, waarbij vooral naar het financiële plaatje wordt gekeken. Daarna gaan de ontwikkelingen weer verder, met inbreng van inwoners en andere belanghebbenden, per deelgebied.

Er is aandacht voor erfgoed en groene oevers, meer ruimte voor het water (o.a. doordat de grote pijlers van de huidige Diezebrug verdwijnen), een ecologische verbindingszone, minimaal 30% sociale huurwoningen en in totaal 70% betaalbare woningen, autoluw en veel ruimte voor voetganger en fietser en dat alles ook nog eens duurzaam.

Hopelijk gaat dan over een paar jaar de schop de grond in voor een grote verbouwing van dat deel van Den Bosch.