foto Paul Kriele Bastion Oranje

Ruim honderd dagen wethouder. Vijf vragen aan Ufuk Kâhya

Ufuk is nu ruim honderd dagen wethouder voor GroenLinks Den Bosch. Hoe vindt hij dat. Wat merken we al daarvan? Wat betekent dat voor de begroting? We vroegen het hem.

Vorige week presenteerde het College de begroting voor 2019. Wat maakt het een GroenLinks begroting?

Dit is de groenste Bossche begroting ooit. Dit college investeert ruim 7 miljoen in duurzaamheid en groen: energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Concreet kan je denken aan groene daken, vergroenen schoolpleinen, schone bevoorrading van de binnenstad en nog meer laadpalen.

 

Je bent nu ruim 100 dagen wethouder, hoe vind je het?

Ik ben al een tijdje politiek actief en heb vanuit de raad vaak aandacht gevraagd voor groene en sociale thema’s die me aan het hart gaan. Nu kan ik als bestuurder concreet met deze onderwerpen aan de slag. En dat is natuurlijk fantastisch.

Wat mij opvalt is dat er heel veel energie en goede ideeën leven bij bewoners en organisaties in de stad. Een mooie voorbeeld is het ronde tafelgesprek dat ik heb gepland met bewoners en initiatieven rond deelmobiliteit. Zo proberen we samen tot een vernieuwende aanpak te komen om het delen van auto’s in onze stad te vergemakkelijken.

 

Je portefeuille bestaat uit Duurzame Mobiliteit (verkeer en vervoer), Talentontwikkeling (jeugd en onderwijs) en Positieve Gezondheid (welzijn, preventie en wijkgericht werken)

 

Wat zijn je plannen voor duurzame mobiliteit?

Ik ben nu bezig met een actieplan vol maatregelen om de (binnen)stad bereikbaar én leefbaar te houden, de luchtkwaliteit te verbeteren en nieuwe vormen van mobiliteit voor iedereen mogelijk te maken.

Zo worden in 2019 60% van al onze stadsbussen elektrisch, waarmee elektrische bussen de norm worden, en de dieselbussen de uitzondering. Ook blijven we natuurlijk investeren in de fiets.

 

Hoe ontwikkel je talent?

Door keuzes te maken. Op mijn eerste werkdag heb ik bijvoorbeeld gevraagd of de scholieren van de Bossche Vakschool een tafel voor mijn werkkamer wilden maken. Dit is heel enthousiast opgepakt door de jongeren. Het wordt een prachtige tafel. Straks kan iedereen die langs komt zien wat voor talenten wij in de stad hebben

Een andere keuze was om twee jonge vrijwilligers uit onze jeugdcentra mee te vragen naar een internationale conferentie over jeugdwerk in Griekenland. Zij hebben daar zelf het Bossche verhaal vertelt en inspiratie opgedaan voor nieuwe activiteiten.

 

Positieve gezondheid, wat is dat?

Gezondheid hebben we lang gezien als iets wat je kwijt raakt en vervolgens weer terug probeert te krijgen. Met positieve gezondheid zien we het als iets wat je hebt en wat je kunt onderhouden en behouden.

Dit raakt vele terreinen. Het vergroenen van de leefomgeving is er een van. Maar ook buiten bewegen en sporten, het hebben van gezonde en rookvrije school- en sportkantines en ontmoetingsplekken in de buurten en dorpen dragen hieraan bij.

foto: Paul Kriele - Bastion Oranje