Antoon van Rosmalen: “De motie herbevestigd het beleid wat onze gemeente al jarenlang voert. staat. Humane opvang kan als aan randvoorwaarden wordt voldaan wat betreft onderwijs, medische zorg, dagbesteding en goed overleg met omwonenden. Wat ons betreft wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen statushouders, vluchtelingen uit de Oekraïne of mensen die asiel aanvragen.”

“Wat de discussienotitie van Leefbaar betreft, daar kunnen we kort over zijn. Zolang de rijksoverheid de gemeente dwingend oplegt hoeveel statushouders te huisvesten is de discussie over voorrang van sociale huurwoningen voor statushouders zinloos. De gemeente dient domweg die woningen te leveren en gelukkig lukt dit tot nu toe ook door goede samenwerking met woningbouwcorporaties.

Natuurlijk ziet mijn fractie graag dat alle mensen even snel aan het werk kunnen als vluchtelingen uit  Oekraïne, helaas houden de regels van het rijk dat nog steeds tegen.

Tot slot: als de fractie van Leefbaar zogenaamde ‘echte’ vluchtelingen op het oog kan onderscheiden van ‘kansloze’ heeft de IND daar vast belangstelling voor. Die dienst probeert juist door onderzoek te bepalen of iemand recht heeft op asiel en dat is niet gemakkelijk. Ook uit landen zonder oorlog of conflict moeten mensen vluchten omdat zij bijvoorbeeld homoseksueel zijn. Een ‘veilig’ land kan van de ene dag op de andere dat niet meer zijn, zoals Turkije voor een aantal inwoners na de militaire coup.”