Schoon, slim en gezond

“Onze ambitie: prettig wonen, leven en werken in ’s-Hertogenbosch. Waarbij bereikbaarheid samengaat met schoon en slim vervoer voor iedereen.”

Natuurlijk kennen we de ambitie van onze GroenLinkswethouder Ufuk Kâhya. En zien we hoe hij daar hard aan werkt.

Met resultaat: kijk een dezer dagen maar naar de aanpak van de kanaalboulevard, tussen het Kardinaal van Rossumplein en Sluis 0.

Ook buiten de stad is daar belangstelling voor.

Bijvoorbeeld in het vakblad Mobiliteitsplatform een mooi artikel over fietsen en actieplan duurzame mobiliteit. Vanaf pagina 8.

Ufuk Kâhya: “Onze ambitie: prettig wonen, leven en werken in ’s-Hertogenbosch. Waarbij bereikbaarheid samengaat met schoon en slim vervoer voor iedereen. Daarom stimuleren en faciliteren we de fiets.

Denk aan gratis fietsenstallingen, goede fietspaden, leenfietsen, snelle fietsroutes van en naar de stad, etc. Voor bewoners, werknemers en bezoekers moet het steeds vaker vanzelfsprekend zijn om de fiets te pakken als een comfortabel, maar ook nog een gezonder vervoersmiddel.

Zo zorgen we er samen voor dat ’s-Hertogenbosch prima bereikbaar en leefbaar blijft.”