De raad stemde in met het akkoord en koos daarna de wethouders. Ufuk Kâhya wordt opnieuw wethouder voor GroenLinks den Bosch. In zijn portefeuille Talentontwikkeling, Gezondheid en Data.

Zijn bijdrage over het bestuursakkoordSlagkracht en ambitie. Met lef en energie de toekomst in.’

Voorzitter,

De aarde wordt warmer, veel mensen armer. Dat tij willen we keren. GroenLinks voerde campagne om de klimaatcrisis aan te pakken, de woningnood op te lossen en de kloven in de samenleving te verkleinen door te investeren in meer gelijke kansen in gezondheid, talentontwikkeling en bestaanszekerheid. 

Dit zijn de hoofdopgaven van dit akkoord.  Een akkoord dat miljoenen investeert in energietransitie en klimaatadaptatie. Zo wordt de gemeente vijf jaar eerder klimaatneutraal als nu gepland. En worden wijken, buurten en dorpen groener en gezonder. Dit akkoord geeft slagkracht aan onze ambitie om volkshuisvesting betaalbaar te maken en te houden. Een akkoord dat bouwt aan een Den Bosch van en voor iedereen. Waarin kansen worden gecreëerd, mogelijkheden worden geschapen en eenieder mee kan doen op zijn of haar manier.

Woorden van dank zijn we verschuldigd aan de heer Pechtold. In een constructief en voortvarend proces heeft hij ons weten te brengen tot een akkoord waarin GroenLinks zich goed herkent. Onze fractie heeft er zin in. Zin om samen met de gehele raad en alle inwoners het akkoord verder in te kleuren. Wij kijken uit naar de constructieve debatten om ideeën en plannen beter te maken, waarbij uiteindelijk de impact voor onze inwoners leidend is en het algemeen belang centraal staat. Waarbij niemand vergeten wordt. En zachtere stemmen juist beter doorklinken. Zodat onze inwoners, en komende generaties, kansrijk en trots gezonden en gelukkige jaren tegemoet kunnen gaan. 

Ongetwijfeld brengen de komende jaren veel uitdagingen en onzekerheden met zich mee. Met dit bestuursakkoord als basis, met politiek van lef en liefde, hebben wij er niet alleen vertrouwen in, maar zijn we ervan overtuigd deze goed te kunnen trotseren.