Snel aan de slag met de Van Berckelstraat, Paleiskwartier en 30-km-binnenstadsring!

GroenLinks wil een schone, bereikbare en gezonde gemeente.

“We zijn daarom blij dat het college de komende tijd snel aan de slag gaat om een aantal knelpunten aan te pakken om te zorgen voor schone lucht en veilig verkeer”, aldus raadslid René Vonk.

 

Het gaat als eerste om de Van Berckelstraat. GroenLinks wil al heel lang dat deze ingericht wordt voor de fiets en het OV. De komende tijd worden hier samen met bewoners en bijvoorbeeld de Fietsersbond varianten voor uitgewerkt, zodat hier nu echt stappen gezet gaan worden. Dit is hard nodig voor de veiligheid van fietsers en schone lucht voor bewoners die hier al lang op wachten.
 

De binnenstadsring wordt een binnenstadsboulevard waar het aangenaam verblijven is. Dit is al lang onze wens en hier komt nu schot in. Onder andere het stuk aan de Zuid WIllemsvaart wordt nu snel aangepakt. Samen met de ontwikkelingen om hier een park van te maken gaat dit zorgen voor een prettig verblijfsgebied.
 

Ten slotte worden de problemen met de doorstroming in het Paleiskwartier op een vernieuwende manier aangepakt. Hier gaat de gemeente live experimenteren met de living lab methode door bijvoorbeeld fysiek een straat met betonblokken af te sluiten om te kijken wat daar de uitwerking van is. Zo wordt gezocht naar de meest veilige en effectieve maatregelen.
 

Al deze maatregelen zorgen dat we stappen zetten op weg naar een schone, bereikbare en gezonde gemeente.
 

Meer hierover lezen? Klik op de brief onderaan dit bericht.