Raadslid Yeliz Dogan
Raadslid Yeliz Dogan

Sociale bijdrage Yeliz Dogan tijdens behandeling begroting 2020

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Yeliz Dogan over sociale zaken binnen onze gemeente tijdens de behandeling van de begroting van 2020: 

Het jaar 2020 ziet er gunstig uit voor onze gemeente. Een gemeente die investeert in een inclusieve samenleving, veel groen en waarbij veel focus ligt op onze jongeren.  

GroenLinks is tevreden met de begroting die nu voorligt. We zijn blij om te zien dat er geïnvesteerd wordt in projecten voor jongeren zoals Cityboost en TOM. Wij blijven het herhalen en zullen het blijven herhalen, het is belangrijk dat de jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en op een goede manier mee kunnen doen in onze samenleving. Om een sterke basis te hebben voor later. Het nieuw beleid belooft veel goeds. Om een aantal voorbeelden op te noemen: vanuit de Gelijke Kansen Alliantie komt de focus op twee thema's te liggen: soepele overgangen en armoede en gezondheid. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen werkt aan gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Dertig gemeenten, waaronder dus ook Den Bosch, hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs.

Daarnaast de stimulans om de vmbo scholen tot een sterk en toekomstbestendig vmbo te laten komen, zodat zij de jongeren voorbereiden op de wereld van nu en die van de toekomst. Want zij worden de motor van de maatschappij. 

Waar GroenLinks ook erg positief over is, is de samenwerkingsverband tussen De Poort, Powerup073 en Young Connect. Zij zetten zich allemaal in voor dezelfde doelgroep en hetzelfde doel, namelijk onze jongeren vooruit helpen waarbij ze allemaal ook hun eigen expertise inzetten. De Poort is meer gericht op ontmoetingen, Powerup073 op ambulant jongerenwerk en YoungConnect op familie gerichte benaderingen. Dan is het toch alleen maar prachtig om elkaars sterken kanten nog meer te versterken en elkaar aan te vullen waar dat nodig is.

Armoede en schulden
Schuldenproblematiek blijft vandaag de dag Nederlanders volgen. Het is een landelijk probleem. Vandaag is zelfs de Schuldhulproute in de Verkadefabriek gelanceerd waarbij onze Koningin Maxima aanwezig was. Het heeft veel impact op de mens en met name op kinderen. Het is fijn dat er budget is vrijgemaakt om dit probleem aan te pakken. Met name vroegsignalering is een belangrijke om bij beginnende financiële problemen inwoners snel in beeld te krijgen en actief te benaderen met ondersteuning om erger te voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat de samenwerking met de woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven bestaat en krachtiger wordt gemaakt. Wij hopen dat Bosschenaren met deze aanpak schuldenvrij worden.