Steun voor mooie plannen

‘s-Hertogenbosch kent veel ondernemende vrijwilligers die samen veel voor anderen in buurten, wijken en dorpen voor elkaar krijgen. En die daarvoor steun verdienen van de gemeente. Tot nu toe bijvoorbeeld via het Maatschappelijk Initiatievenfonds. Straks door een beroep te doen op een nieuwe regeling: het Right to Challenge.

Ufuk Kâhya: “Geweldig om zoveel vrijwilligers met hart voor elkaar én de stad bezig te zien. Dat verdient steun van de gemeente.”

Vier initiatieven kregen van wethouder Ufuk Kâhya een startsubsidie:

Stichting Fietsmaatjes, vrijwilligers die met een duofiets gaan fietsen met mensen die dat zelf niet meer alleen kunnen of durven. Met twee nieuwe duofietsen kunnen meer (vaak oudere) Bosschenaren weer de stad (of hun dorp) in.

Camping Koffietent in het brugwachtershuisje aan de Zuidwillemsvaart voor het plan om straks in juli een buurtcamping langs de Citadel op te zetten.

Stichting Kameraden voor het verder ontwikkelen van de kameradenpas. De stichting koppelt jongeren aan (soms eenzame) bejaarden om samen allerlei activiteiten te ondernemen: samen naar een voerbalwedstrijd, een theatervoorstelling of de film bijvoorbeeld.

En Future Roots, een stichting die studenten samenbrengt met organisaties en bedrijven zodat die samen aan duurzame en sociale projecten kunnen gaan werken.