We gaan dan nader onderzoeken hoe de gemeentepolitiek werkt. Zo gaan we in gesprek met leden van onze fractie in de gemeenteraad, en bezoeken we (digitaal) een commissie- en raadsvergadering, waarna we deze vergaderingen met fractieleden nabespreken.

Deze nieuwe reeks staat open voor iedereen die serieus geïnteresseerd is in de lokale politiek. We hopen dat, door deelname aan deze tweede ronde, een aantal mensen enthousiast wordt om zich lokaal in te zetten voor GroenLinks. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om het helpen tijdens verkiezingscampagnes,  het ondersteunen van onze fractie, tot aan het je verkiesbaar stellen als gemeenteraadslid. Dit is uiteraard geen verplichting. Ook wanneer je niet aan de eerste serie bijeenkomsten hebt meegedaan ben je van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn op:
- 2 november
- 24 of 25 november
- 8 december
- 9 december
- en een afsluitende bijeenkomst op 12 januari.

De exacte tijden volgen nog, houd er rekening mee dat het steeds tussen 19.00 en 22.00 u zal zijn.  Aan voorbereiding ben je tijd kwijt om bijvoorbeeld de stukken die in de commissie- en raadsvergadering aan de orde komen te lezen. 

Zoals het er nu naar uitziet zullen de bijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsvinden.

Heb je interesse, geef je dan alsjeblieft op via onderstaand dit aanmeldformulier.
 

Hopelijk tot ziens!