Wil jij je inzetten voor onze prachtige gemeente en samen met anderen de plannen realiseren uit ons verkiezingsprogramma? Als gemeenteraadslid krijg je de kans om vanuit jouw idealen vorm te geven aan onze gemeente. GroenLinks ‘s-Hertogenbosch zoekt mensen die zich kandidaat willen stellen als gemeenteraadslid voor de verkiezing in maart 2022.

We zoeken mensen die de visie van GroenLinks concreet kunnen vertalen in praktische, politieke voorstellen. Mensen die goed kunnen communiceren, overtuigend in het politieke debat kunnen zijn en zo politieke meerderheden kunnen realiseren. Mensen die daartoe goed kunnen samenwerken met college- en oppositiepartijen. Mensen die ook tegenslagen kunnen incasseren. En bovenal zoeken we mensen die een teamspeler zijn.

Heb jij belangstelling om je als raadslid in te zetten voor onze politieke idealen? Kandideer je dan voor:

  • Lijsttrekker (plek 1 op de lijst) of;

  • Blok 1 (verkiesbare en opvolgingsplaatsen vanaf plek 2 tot en met 15) of;

  • Blok 2 (vanaf plek 16 tot en met 50, in principe onverkiesbaar m.u.v. veel voorkeursstemmen).

Meer informatie staat in de profielschets en aanmeldformulieren.

Twijfel je of wil je meer weten? Neem contact op met voorzitter André Bannink via voorzitter@groenlinks.nl of 06-2699 1214.