Vier windmolens op de Rietvelden

Al jaren kent onze gemeente één enkele windmolen, op Treurenburg. Gelukkig krijgt die straks gezelschap van vier windturbines op industriepark De Rietvelden. GroenLinks stemde in met een raadsvoorstel om geen bezwaar te hebben tegen dit project.

Naast Windpark De Rietvelden ziet onze partij ook graag snel windmolens op bedrijventerrein De Brand en op Heesch West. Onze gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Esther de Ruiter: "Daarvoor zijn die molens (samen met windturbines op zee) heel hard nodig."

 

Dit besluit om geen bezwaar te hebben tegen de bouw is de uitvoering van eerdere besluiten: al in 2014 besloot de gemeenteraad deze molens te bouwen, in januari van dit jaar werd dit nog eens bekrachtigd bij aanname van het Bossche  energietransitieprogramma.

De gemeente kwam tegemoet aan de bezwaren van omwonenden die voor hun gezondheid vrezen, geluidsoverlast verwachten, last van slagschaduw en aantasting van de natuur. Bewoners kunnen als lid van de coöperatie Bossche Windmolen West meedelen in de opbrengst van een molen. Lusten en lasten worden zo beter verdeeld.

Ook bij de bouw van windmolens op andere bedrijventerreinen ziet GroenLinks graag dat omwonenden en bedrijven uit de buurt kunnen participeren.