Volg Ufuk op facebook

Je kunt Ufuk volgen via zijn facebookpagina. Je ziet dan wat hij dagelijks doet buiten alle overleg en vergaderingen.
 

Op werkbezoek bij Spark bijvoorbeeld, samen met leerlingen van de Bossche vakschool. Of een middag optrekken met een leerplichtambtenaar. Overleg op het Jeroen Boschziekehuis over positieve gezondheid en welbevinden. Het toekennen van geld uit het Maatschappelijk Initiatieven Fonds aan een viertal startende groepen. Een bezoek met Bossche jongeren aan de voorzitter van de Tweede Kamer bij het tekenen van het Charter Diversiteit. Of het openen van de nieuwe SWAP-fietsenwinkel in de Vughterstraat.

 

Je kunt hem natuurlijk ook via Instagram in de gaten houden!