Er is veel onzekerheid over de gemeentebegroting op de lange termijn. Toch stelt het college voor daar nu in te investeren. En nu 10 miljoen te reserveren voor grote projecten later.

De grote problemen waar we nu voor staan kunnen alleen opgelost worden door dat samen met de inwoners te doen. Door naar hen te luisteren en hun visie op het eigen leven serieus te nemen. Dat dan als uitgangspunt van beleid te nemen. “Maatregelen om de gevolgen van de klimaatcrisis te beperken brengen kosten met zich mee en vragen verandering van iedereen. Dat kan alleen als die kosten eerlijk verdeeld worden en iedereen zich gehoord voelt.”

De hele tekst van deze algemene beschouwingen bij de voorjaarsnota 2024 vind je hieronder.