Voortaan geld voor een spontaan sportidee

Soms krijgt een Bossche sportliefhebber of een sportvereniging spontaan een goed idee voor een evenement. Of krijgt zomaar de kans dat in onze gemeente te organiseren. Vroeger had de gemeente daar dan geen geld voor. Want al het geld uit de sportbegroting lag voor het hele jaar vast. Dat is sinds deze week anders. De gemeenteraad ging akkoord met een ‘Pop-up-fonds Sport.’

Patrick Leenders: "Ook voor sport is er nu een flexibel budget voor spontane activiteiten en evenementen. Ten minste als het om sport voor jongeren gaat.”

Zo’n ‘pop up’-fonds bestaat al langer voor culturele activiteiten. GroenLinks vroeg het college van B&W om geld te zoeken om ook door het jaar heen sportactiviteiten te kunnen ondersteunen. Het college stelt voor om dit te doen met geld uit het Sportjeugdfonds. En daarom komen voorlopig alleen activiteiten voor jongeren in aanmerking.

Patrick Leenders: “Het is een begin. Als het goed werkt kunnen we het altijd uitbreiden.”