Werk moet lonen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking

‘Werk moet lonen’ roept de VVD altijd. Blijkbaar geldt dit niet voor mensen met een handicap. De staatssecretaris komt met een plan voor hen de loonkostensubsidie af te schaffen en te vervangen door loondispensatie. Antoon van Rosmalen: "Mensen met een handicap veroordeelt zij zo tot levenslange armoede, afhankelijkheid van een eventuele partner en het  gevoel een tweederangsburger te zijn."

 

Mensen met een arbeidsbeperking werken gewoon bij een baas. Omdat zij geen 100% van hun loon zelf kunnen verdienen, vult de overheid de rest aan: de loonkostensubsidie. Onze gemeente heeft zo 100 mensen aan een volwaardige baan kunnen helpen, een baan waarvoor gewoon een CAO geldt en waar je later pensioen van krijgt.

 

Staatssecretaris van Arkel (VVD) vindt dit niet nodig en ziet kans een paar miljoen te bezuinigen. Door de loonkostensubsidie af te schaffen en de gemeente voortaan het zelf verdiende loon van mensen met een handicap aan te laten vullen tot bijstandsniveau. Weg loonsverhoging, weg pensioen later – gewoon altijd bijstand. Tenminste als jij geen werkende partner hebt – want dan krijg je niks.

 

Een onrechtvaardig plan dat veel weerstand opriep en bovendien waarschijnlijk ook nog eens in strijd is met de wet (het VN-verdrag voor mensen met een handicap). Ondanks kritiek wil de staatssecretaris het plan gewoon doorvoeren. Daarom de motie, die wethouder van Olden (o.a. participatiewet) van harte steunde. Vrijwel de hele Bossche gemeenteraad stemde voor een SP/GroenLinksmotie om de regering op te roepen af te zien van dit onzalige plan. Alleen de Bossche VVD stemde tegen.