Toine van de Ven en Ufuk Kâhya presenteren de plannen

Wethouder kan gerust op vakantie

GroenLinkswethouder Ufuk Kâhya kan na de raadsvergadering van 2 juli tevreden op vakantie.

De afgelopen weken presenteerde hij de gemeenteraad drie plannen en sloot daarmee dossiers die soms al jaren lopen.

Allereerst wordt er met de aanleg van de Kanaalboulevard een begin gemaakt met het inrichten van de binnenstadsring als 30 km zone. Belangrijk om de het centrum bereikbaar, gezond, schoon en veilig te houden. Later komen de andere delen ook aan de beurt.

Dan ligt er een mooi plan voor de rotonde Postweg. Op deze rotonde tussen Den Bosch en Vught gebeuren namelijk heel veel bijna-ongelukken. Om de veiligheid te vergroten lag er een plan voor één fietsbrug waar niemand echt enthousiast over was. GroenLinkswethouder Toine van de Ven uit Vught en Ufuk Kâhya werden het eens over een nieuw voorstel: een turborotonde met twee fietsbruggen.

Dat levert straks meer veiligheid voor de fietser én de auto, behoud van groen en een betere doorstroming. Provincie, gemeente Vught en Den Bosch betalen samen deze aanpassing, een betere oplossing die in goed overleg met de Fietsersbond, omwonenden en bedrijven bedacht is.

Tenslotte tekenden NS, Q-park en gemeente een overeenkomst waardoor bewoners van de Maijweg twintig jaar lang kunnen parkeren in de nieuwe parkeergarage daar. Tegen het tarief wat andere binnenstadsbewoners ook betalen voor hun bewonersparkeerplaats.

Nu ligt de weg vrij om de Maijweg opnieuw in te richten en er een groene, bereikbare en autoluwe buurt van te maken. Samen met studenten van de HAS maakten de bewoners een mooi plan voor die herinrichting: Woonerf 2.0. De gemeente trekt extra geld uit om dit plan goed uit te voeren.