Zonnepanelen op monumenten

De gemeente Den Bosch gaat actief zoeken naar mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de binnenstad op monumentale gebouwen. Vragen hierover van de fractie van GroenLinks worden hiermee omgezet in daden.
 

Enkele jaren geleden drong de fractie van GroenLinks bij de toenmalige wethouder erop aan, om daken van monumentale panden zo mogelijk te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Omdat het monumenten betreft is uiteraard maatwerk nodig. Niet alleen de monumenten beschermd tegen allerlei aanbouw, ook het stadsgezicht als geheel is beschermd.

 

Een voorstel met criteria voor plaatsing is door de gemeenteraad aangenomen. Criteria zijn o.a. dat de panden niet beschadigd mogen worden en dat de panelen niet vanaf de straat zichtbaar mogen zijn. Doel is bij te dragen aan de energietransitie en tegelijkertijd de zogenaamde ‘vijfde gevel’ (de daken) te beschermen.

 

In het voorstel is tevens opgenomen dat de gemeente zelf actief eigenaren en bewoners gaat benaderen voor een integraal energieadvies. In het gesubsidieerde advies worden ook energiebesparende maatregelen bekeken.

 

Het kersverse commissielid voor GroenLinks Steven van Slageren, zegt hierover: “Mooi dat dit besluit er nu ligt. Dit betekent meer zonnepanelen, maar bovendien een actieve rol van de gemeente om mogelijkheden tot besparing en op een andere manier omgaan met energie te onderzoeken.”