Nieuws

Algemene Beschouwing GroenLinks 2004

Het college stuurde ons een zeer veilige begroting!
Een begroting die af en toe een glimlach oplevert, hier en daar een diepe frons maar over het algemeen weinig meer dan geluiden van herkenning.
In de schaduw van de kadernota en van het regeringsbeleid kent de begroting weinig verrassingen. Het college speelt op veilig!

Ruud Schouten, fractievoorzitter GroenLinks Den Bosch

De begroting is als een weerbericht van Erwin Krol: gisteren was het mooi weer, later wordt het waarschijnlijk mooi weer, maar vandaag kan het alle kanten op. Dus paraplu én zonnebrand meenemen! Geen risico's, geen gekke dingen doen. Veiligheid voorop!

Lees verder

Bart & Wat? Tegen de wind in laveren

Het is een zwaar jaar geweest. In 2003 en 2004 is er in 's-Hertogenbosch/Rosmalen 20 miljoen bezuinigd op de jaarlijkse begroting. Een deel van deze bezuinigingen is nodig om de begroting sluitend te krijgen. Daarnaast wordt er door Balkenende 2 rechtstreeks op sociale zaken (bijzondere bijstand, gesubsidieerde arbeid en geld voor reïntegratie) en onderwijs (onderwijsachterstanden) bezuinigd. Deze rekening moet, ook al zijn het mijn eigen keuzes niet, in de Bossche samenleving worden doorvertaald. Tegen de wind van een rechts kabinet in, laveert wethouder Bart Eigeman om toch versterkingen van de sociale infrastructuur te bereiken. Een toelichting op drie grote actuele onderwerpen.

Lees verder

Bart Eigeman tussen links en rechts.

De betutteling voorbij, de markt zijn plaats... een pleidooi voor een actieve en activerende overheid.

Op een symposium ter ere van het 125 jaar bestaan van advocatenkantoor Van Leeuwen-Van der Eerden in 's-Hertogenbosch ging wethouder Bart Eigeman in op de rol van de overheid. De risicomaatschappij maakt een actieve overheid noodzakelijk, een overheid die mensen kansen biedt en activeert, maar hen ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid als actief burger, vindt Eigeman. Hij wil een overheid die richting geeft. Aan bedrijven en instellingen ,n aan burgers. Hij hekelt het links dat hem te rechts vindt en nog steeds te veel van de overheid alleen verwacht, maar ziet ook niets in rechts waar men immers alleen de markt als zaligmakend beschouwd. De sociale en economische zelfredzaamheid van alle Bossche burgers is zijn doel. Hoe hij dat in de praktijk wil brengen laat hij zien aan de hand van drie voorbeelden: hoe organiseert hij de sociale zekerheid? Wat heeft hij jongeren te bieden? Hoe kunnen onderwijs en welzijn elkaar op buurtniveau versterken?

Lees verder

investeren in mensen

Kranten staan bol van jeugdwerkloosheid. Activiteiten starten te vaak bij de aanvraag van een uitkering. GroenLinks -wethouder Bart Eigeman over twee concrete voorbeelden van `pro-actief arbeidsmarktbeleid'.

Lees verder