Het gedachtegoed van GroenLinks sluit goed bij mij aan, vandaar dat ik al sinds ik mag stemmen achter de partij sta. Duurzaamheid, inclusiviteit en gelijke kansen staan vooral hoog bij mij in het vaandel.

Duurzame techniek trok mijn aandacht sinds ik een tiener was, vandaar dat ik de opleiding Chemische Technologie aan hogeschool Saxion in Enschede heb gevolgd. Hier heb ik o.a. onderzoek gedaan gefocust op het produceren van bioplastics met bacteriën. Na mijn HBO heb ik een masterstudie Biotechnologie in Wageningen gevolgd, met als scriptieonderzoek nutriënten extractie uit kroos.

Eenmaal het studieleven te hebben verlaten, vond ik een baan waar ik als proces engineer aan het werk ging in de biogas sector. Doordat het bedrijf zich in het prachtige Brabant bevond, verhuisde ik naar ’s-Hertogenbosch. Al snel viel ik als een blok op ‘s-Hertogenbosch en kreeg ik de wens de stad meer van binnenuit te leren kennen.

Nu ik voorzitter ben voor GroenLinks ’s-Hertogenbosch hoop ik meer sociaal betrokken te raken voor de Bossche gemeenschap en zo de stad beter te leren kennen. Verder wil ik ook mijn toereikende energie en enthousiasme gaan gebruiken om GroenLinks ’s-Hertogenbosch te houden als een beweging om graag actief betrokken bij te zijn.

Een aantal onderwerpen waar ik mij de komende tijd mee bezig houd:

  • nieuwjaarsborrel op 14 januari 2023 in samenwerking met GroenLinks Noord-Brabant;
  • GroenLinks congres op 4 februari 2023 in de Brabanthallen, met pre-congres 3 februari;
  • linkse samenwerking, in het algemeen, maar vooral met de PvdA.

Interesse in wat er verder nog speelt of wat de stand van zaken zijn over bovenstaande zaken, neem dan vooral contact op!  

 

English:

The ideology of GroenLinks suits me well, therefore I have supported the party ever since I was allowed to vote. Sustainability, inclusiveness and equal opportunities are of vital importance to me.

Sustainable technology has attracted my attention since I was a teenager, which is why I followed the education Chemical Technology at Saxion University of Applied Sciences in Enschede. With one research as example focused on producing bioplastics with bacteria. After the education Chemical Technology I did a masters Biotechnology in Wageningen, with a thesis research nutrient extraction from duckweed.

Once student life was over, I found a job where I started working as a process engineer in the field of biogas. Because the company was located in beautiful Brabant, I moved to 's-Hertogenbosch. I quickly fell in love with 's-Hertogenbosch and I got the desire to get to know the city more in depth.

As a chairman for GroenLinks 's-Hertogenbosch I hope to become more socially engaged with the Bossche community and in turn get to know the city better. Furthermore, I want to use my liveliness and enthusiasm to keep GroenLinks 's-Hertogenbosch a pleasant movement to be actively involved in.

 

Some topics that I will be working on in the near future:

  • New Year's drinks on January 14, 2023 in collaboration with GroenLinks Noord-Brabant;
  • GroenLinks congress February 4, 2023 in the Brabanthallen, with pre-congress February 3;
  • left-wing cooperation, in general, but especially with the PvdA.

 

Interested in what else is going on or what the state of affairs is regarding the above matter, feel free to reach out!