5 vragen voor Nicole Huijbrechts

Waarom zet je je in voor GroenLinks?

Ik ben me de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden van de gevolgen van klimaatverandering en wil graag in actie komen om een remmende werking in gang te zetten. Het activistische gecombineerd met de professionele aanpak van GroenLinks spreekt me aan. Daarbij wil ik ook graag dat de klimaattransitie eerlijk gebeurt en dat zij die hulp nodig hebben voor een waardig bestaan in onze gemeente, deze ook krijgen.

Wat is volgens jou de moeite waard in de gemeente ‘s-Hertogenbosch? En wat niet?

De groene plekken van ’s-Hertogenbosch, zoals het Bossche Broek en de Moerputten, vind ik echt de moeite waard. Dit zijn plekken waar ik Bosschenaren zie genieten van de prachtige omgeving zo dicht bij de stad. Wat ik minder de moeite waard vindt zijn wijken zonder groen en plekken gedomineerd door verkeer, lawaai en vervuilde lucht.

Voor welk onderwerp ga jij je inzetten in de raad?

Ik ga me voornamelijk inzetten voor een beter klimaat, met kleine lokale initiatieven zoals de Bossche Windmolen West en de energiefixer. Ik geef de voorkeur aan projecten waarbij burgers kunnen participeren en vind het hierbij belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook mensen die minder te besteden hebben.

Als je in 2026 terugkijkt op je raadsperiode, op welke verandering ben jij dan het meest trots?

Ik ben trots als we met een aantal groene initiatieven hebben kunnen experimenteren en meer mensen hebben kunnen overtuigen dat het afremmen van klimaatverandering betekent dat we ons gedrag moeten veranderen. Als we door lokale initiatieven een sneeuwbaleffect hebben kunnen veroorzaken, waarbij iedereen mee kan doen, ben ik een trots GroenLinks fractielid.

Kun je door middel van een spreekwoord, gezegde of quote uitleggen waar jij voor staat als mens?

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet

Ik ben opgevoed met de overtuiging dat je met anderen omgaat zoals je ook zelf behandeld wilt worden, in de breedste zin. Ik vind het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Door klimaatverandering te laten gebeuren, ontneem je anderen de kans op een leefbare toekomst en ik vind dan ook dat we hier iets aan moeten doen.