Onderwerpen:

- Gelijke kansen voor iedereen
- Onderwijs en talentontwikkeling
- Kunst en cultuur

Inleiding

Een keuze voor GroenLinks is een keuze voor gelijke behandeling voor iedereen. Waar je wieg heeft gestaan moet niet bepalend zijn voor de kansen die iemand krijgt. Wij geloven dat de kracht van diversiteit werkt als iedereen meedoet vanuit talent. Dat begint bij gelijke kansen: van onderwijs, gezondheidszorg en sport tot culturele evenementen.

Mensen zijn verschillend en GroenLinks omarmt die verschillen, omdat ze onze samenleving mooier en beter maken en het welzijn van iedereen vergroten. We kijken naar waar we elkaar vinden en wat ons met elkaar verbindt. Dat is de kern van onze samenleving: samenleven.

Dat iedere inwoner zich verbonden voelt met een buurvrouw, een collega, iemand in het wijkcentrum, een klasgenoot, een maatje bij het sporten of een bekende in het café, dát is waar het om draait.

GroenLinks streeft naar een inclusief ‘s-Hertogenbosch, waarin iedereen zich thuis voelt, gewaardeerd wordt en mee kan doen.

Wat heeft GroenLinks bereikt in de afgelopen raadsperiode? Een van de vele voorbeelden is dat wij een lokale inclusieagenda hebben opgesteld, zodat ’s-Hertogenbosch toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Gelijke kansen voor iedereen

Voor een eerlijke samenleving is het van groot belang dat iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht je achtergrond, de grootte van je portemonnee, of levensovertuiging.

De afgelopen jaren heeft onder andere de Black Lives Matter-beweging duidelijk gemaakt dat er nog veel werk aan de winkel is. Ook in onze gemeente is er sprake van anti-zwart racisme, islamofobie en anti-Aziatische discriminatie.

GroenLinks strijdt tegen elke vorm van discriminatie, of dat nou gaat om huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, religie, fysieke of mentale beperkingen, leeftijd, opleiding of een combinatie van factoren.

Onderwijs en talentontwikkeling

Goed onderwijs en het breed ontdekken en ontwikkelen van talenten zijn belangrijk voor alle kinderen. In het onderwijs wordt de basis gelegd voor hun ontwikkeling en dat kunnen we maar één keer goed doen. Maar ook buiten school moeten er volop mogelijkheden zijn.

GroenLinks staat voor gelijke kansen op een brede ontwikkeling voor alle kinderen in onze gemeente. Natuurlijk is de relatie tussen het gezin, het onderwijs, de zorg en de buurt daarbij heel belangrijk.

Daarom gaan wij voor het intensiveren en verder uitrollen van het programma Talentontwikkeling en Aanpak Gelijke Kansen. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen van opstaan tot slapengaan een breed aanbod hebben en positieve ervaringen kunnen opdoen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur uiteenlopend van experimenteel theater voor een kleine groep tot carnaval, het grootste culturele evenement van het jaar, hebben een grote maatschappelijke waarde. Sociaal contact, ontmoeting en verbinding zijn de basis van de samenleving.

We zorgen voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zoals culturele centra en creatieve broedplaatsen waar innovatie en talentontwikkeling samenkomen.

Na de lockdown helpen we de culturele sector om opnieuw tot bloei te komen. Amateurkunst is daar een onderdeel van. Juist bij amateurkunst zijn er minder drempels om mee te doen en te genieten van kunst en cultuur.