Onderwerpen:

- Gezond onder de mensen
- Gezonde keuzes

- Gezonde organisatie zorg
- Gezonde generaties

Inleiding

GroenLinks gaat voor een gezond leven voor iedereen, ongeacht in welke wijk of buurt je woont.  Gezondheid gaat niet alleen over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van ieder individu zélf, maar ook over een gezonde en groene leefomgeving met goede woonvoorzieningen, sportfaciliteiten, dagbestedingen en werkmogelijkheden.

We zien een leefomgeving voor ons die beweging en participatie aanmoedigt, waarin iedereen zijn eigen regie kan pakken. Onze visie op gezondheid wordt omschreven met het begrip ‘positieve gezondheid’.

Bij lokale invulling van zorg en welzijn in buurten en wijken is maatwerk nodig, omdat omstandigheden en problemen van plek tot plek anders zijn. Een luisterend oor is daarbij voorwaarde. Mensen die kwetsbaar zijn moeten gehoord en ondersteund worden en geen last hebben van regels die hen uitsluiten of van te dure voorzieningen voor hun budget. Juist de kwaliteit van de zorg moet leidend zijn.

Daarnaast moet ook aandacht worden gegeven aan preventie. Onze brede benadering van gezondheid en welzijn vraagt om een lange adem en is gebaat bij continuïteit. Al ingezette plannen en goede, nieuwe ideeën verdienen een vervolg. Daar profiteert elke inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch van.

Dankzij GroenLinks is er de afgelopen raadsperiode meer geïnvesteerd in de zorg voor de gezondheid en het geluk van de inwoners van onze gemeente.

Gezond onder de mensen

In de afgelopen twee jaar hebben we ervaren wat een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid voor iedereen betekent. GroenLinks leert van de Covid-pandemie. De initiatieven die in de afgelopen tijd zijn ontstaan zijn geweldig. Inwoners van de gemeente willen en kunnen elkaar helpen in woord en daad. Dit zorgt ervoor dat mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

Gezonde keuzes

Iedereen maakt zijn eigen keuzes rondom gezondheid. Maar we kunnen alleen gezonde keuzes maken als we de kennis en vaardigheden daarvoor hebben. Het is van belang dat gezonde opties gemakkelijk en zonder drempels worden aangeboden.

Gezonde organisatie zorg

Een laagdrempelig aanbod van zorg maakt het mogelijk dat meer mensen die zorg nodig hebben deze ook zullen bezoeken en erdoor geholpen worden. Laagdrempelig betekent dicht bij de mensen zelf, in hun eigen buurt of wijk.

Gezonde generaties

Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen een gezond leven kan leiden. Dit betekent echter niet dat iedereen dezelfde soort zorg nodig heeft. Daarom onderscheiden we in hoofdzaak drie groepen.