Onderwerpen:

- Vertrouwen in de gemeentelijke democratie
- Rechtsstaat en veiligheid

Inleiding

GroenLinks wil een stad waar inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken en om hun persoonlijke bijdrage te leveren. Een stad waar de inwoners kunnen zeggen: hier geldt “niet óver ons maar mét ons”. Iedereen in ‘s-Hertogenbosch moet zich vertegenwoordigd voelen door ons gemeentebestuur en gemeenteraad.

Inwoners moeten zich uitgenodigd voelen om aan de gemeentelijke democratie deel te nemen. Alleen zo zorgen we ervoor dat inclusieve democratie in ‘s-Hertogenbosch de norm wordt en creëren we samen een stad waar iedereen zich thuis, veilig en betrokken kan voelen.

Op initiatief van GroenLinks hangt nu de tekst van artikel 1 van de Grondwet aan de muur van de raadszaal. Dit laat zien dat 's-Hertogenbosch tegen discriminatie en voor gelijkheid is. En daar zijn wij trots op.

Vertrouwen in de gemeentelijke democratie

De basis van democratisch bestuur is vertrouwen tussen burgers en politiek. Toch ervaren nogal wat inwoners een grote afstand tot het gemeentebestuur. Zij vinden de besluitvorming weinig open en voelen zich onvoldoende gehoord in hun zorgen en ideeën.

Daar moet verandering in komen. Politici moeten daarin het voortouw nemen. Dit betekent écht luisteren, duidelijke keuzes maken en deze uitleggen. De gemeente is geen anoniem antwoordapparaat, maar een overheid die tussen haar inwoners staat en luistert naar hun behoeften: een gemeente die vooral ook ruimte en steun geeft voor eigen initiatieven van inwoners.

Rechtsstaat en veiligheid

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn eigen woon- en leefomgeving, in de dorpen of in de stad. Risico’s, criminaliteit en misstanden zijn helaas nooit helemaal uit te sluiten. Voor GroenLinks ligt de prioriteit bij de bescherming van de rechtsstaat en het voorkomen van ondermijnende activiteiten, met behoud van privacy en vrijheid voor alle inwoners. Het voorkomen en aanpakken van criminaliteit is daar een belangrijk onderdeel van. Vanzelfsprekend gaat het eerst om het voorkomen daarvan. Want wat je kunt voorkomen hoef je niet aan te pakken. Samenwerking met politie, maatschappelijke partners en inwoners is daarvoor erg belangrijk.