GroenLinks is ambitieus, wij houden immers van onze stad en haar inwoners. Daarom blijven we investeren in de kwaliteit van de stad. Dat is niet altijd gemakkelijk want de financiële situatie van de meeste gemeenten staat er niet goed voor. In vergelijking met veel andere gemeenten is de financiële status van ‘s-Hertogenbosch gelukkig relatief gezond.

Toch hebben de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis nu en zeker ook nog de komende jaren een negatieve invloed op de gemeentelijke financiën. Maar juist in een crisistijd is het wenselijk dat overheden investeren om de gevolgen van de crisis zo klein mogelijk te houden.

Daarom wil GroenLinks juist nu blijven investeren in het welzijn van de inwoners en in de kwaliteit en klimaatbestendigheid van de stad.

De inkomsten van de gemeente komen voor het grootste deel van de Rijksoverheid, namelijk de uitkering uit het Gemeentefonds. Ook heeft de gemeente eigen inkomstenbronnen, zoals de Onroerende Zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en de parkeergelden.

De afgelopen jaren heeft de gemeente er heel wat taken bijgekregen. Veel taken zijn verschoven van het Rijk of provincie naar gemeenten. Uit tal van onderzoeken blijkt dat gemeenten niet genoeg geld hebben om die nieuwe taken uit te kunnen voeren. Dat geldt ook voor ‘s-Hertogenbosch.

Ondanks dat onze gemeente er, vergeleken met vergelijkbare gemeenten, relatief goed voorstaat betekent dat toch dat we keuzes moet maken. Voor GroenLinks zijn daarbij de volgende uitgangspunten leidend voor de komende raadsperiode: