Nieuws

Werk moet lonen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking

‘Werk moet lonen’ roept de VVD altijd. Blijkbaar geldt dit niet voor mensen met een handicap. De staatssecretaris komt met een plan voor hen de loonkostensubsidie af te schaffen en te vervangen door loondispensatie. Antoon van Rosmalen: "Mensen met een handicap veroordeelt zij zo tot levenslange armoede, afhankelijkheid van een eventuele partner en het  gevoel een tweederangsburger te zijn."

Lees verder

GroenLinks wil een nieuw toekomstbestendig theater

Op 3 juli stemt de gemeenteraad over het voorstel om 60,3 miljoen beschikbaar te stellen voor vernieuwbouw van het Theater aan de Parade. Het theater is langzamerhand helemaal versleten. Na jarenlange discussie over de plaats en prijs ligt er nu een nieuw plan.

 

Lees verder

Uitreiking Groen Lintje

Wie krijgt dit jaar het Groen Lintje? Kom vrijdag 22 juni naar de uitreiking! Ufuk Kâhya reikt dan het Bossche Groen Lintje uit. Ufuk is wethouder voor GroenLinks in Den Bosch met de portefeuille Duurzame mobiliteit, Talentontwikkeling en Welzijn.
 

Lees verder

College officieel geïnstalleerd

Op de raadsvergadering van 6 juni heeft GroenLinks samen met de vier andere coalitiepartijen het bestuursakkoord verdedigd. Het akkoord op hoofdlijnen werd na verdediging door negen van de veertien partijen gesteund. Daarna installeerde burgemeester Jack Mikkers het college. Ook benoemde hij nieuwe raads- en commissieleden.

Lees verder

Met GroenLinks naar een duurzaam ‘s-Hertogenbosch

De komende vier jaar gaat GroenLinks samen met de vier andere coalitiepartijen aan de slag voor een duurzaam en vernieuwend ‘s-Hertogenbosch. Op maandag 28 mei is het bestuursakkoord aan alle inwoners gepresenteerd. Op vrijdag 25 mei had de ALV van GroenLinks al ingestemd met de plannen. ‘Een mooi akkoord’, aldus toekomstig wethouder Ufuk Kâhya. Hij blikt alvast vooruit in een korte reactie.

Lees verder

Onderhandelaars bereiken akkoord

De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66, CDA en Rosmalens Belang bereikten overeenstemming over een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.

Ufuk: “Esther en ik zijn ervan overtuigd dat we met dit akkoord een belangrijke stap zetten in het vergroenen en verduurzamen van onze gemeente.

Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat ’s-Hertogenbosch een sociale en inclusieve stad blijft, met veel ruimte voor talentontwikkeling. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

Lees verder