Om alle wijken en buurten op tijd aardgasvrij te maken is natuurlijk een plan nodig: de transvisievisie warmte. Het college vroeg de gemeenteraad om te besluiten over de bouwstenen voor zo’n plan. Met een breed gesteunde motie voegde Nicole daar nog wat bouwstenen aan toe. Zoals het actief benaderen van bewoners, instellingen en bedrijven, snel op zoek te gaan naar aanvullende financiering en het enthousiasme van de start- en proefbuurten behouden.

Nicole: “Zo zetten we samen weer een extra stap richting een eerlijke duurzame toekomst.”