Nicole Huijbrechts: “De inwoners van onze gemeente moeten hun afval goed kunnen scheiden. Afval kan immers zo weer grondstof worden. Afvalscheiding moedigt aan tot duurzame keuzes. En die zijn hard nodig om binnen de grenzen van de aarde te blijven.”

Informatie hoe je afval goed te scheiden is nu nog niet altijd gemakkelijk te vinden. Omdat je nieuw bent in de gemeente bijvoorbeeld. Of omdat de tekst niet altijd even gemakkelijk leesbaar is. Daarom de oproep in de motie daar wat aan te doen. Ook door het organiseren van een afvalscheidingswedstrijd kan het scheiden van afval mee gaan leven.