Onze gemeente wil in 2045 energieneutraal zijn om zo de opwarming van de aarde te beperken. Dat betekent goed isoleren zodat je minder energie nodig hebt. En geen gas meer gebruiken voor koken en verwarmen.  Bij het werkbezoek bezochten we een CO2 neutrale woning en spraken de bewoner. Daarna  gingen we in gesprek met de vrijwilligers van Duurzaam Hintham en Ecozand, buurtinitiatieven die hun wijk gasloos willen maken. Precies wat de gemeente ook wil. Wat GroenLinks betreft gaat dat niet lukken zonder het werk van deze vrijwilligers. Daarom verdienen zij snel duidelijkheid en meer steun van de gemeente.

Daarom steunde de GroenLinksfractie een motie daartoe bij het raadsvoorstel Transitievisie 2.0.