Nicole Huijbrechts: “Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed geholpen worden. En dat anvraagprocedures  en dat aanvraagprocedures niet voor onnodige vertraging zorgen”. Namens GroenLinks stelde zij vragen aan het college.

“Met deze vragen vraagt GroenLinks ook om menselijke en eerlijke ondersteuning voor alle inwoners met gezondheidsproblemen.”