Onze gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn: op het grondgebied van ’s-Hertogenbosch evenveel energie opwekken als dat er gebruikt wordt. Energie uit duurzame bronnen als zon, wind of uit de bodem. Om dat te bereiken maakt de gemeente nu al plannen.

Soms omdat de rijksoverheid wil weten wat gemeenten in het hele land kunnen doen om energie op te wekken op hun grondgebied. Daarom stelden Den Bosch en Oss samen hun deel vast van de RES (Regionale Energie Strategie). Soms omdat er duidelijkheid moet komen waar de mogelijkheden liggen (en waar vooral niet). Daarom nam de gemeenteraad voor de zomervakantie het raadsvoorstel Energielandschap aan.

Nu ligt er het voorstel Duurzame Polder. Want in de Rosmalense en Lithse polder willen boeren en anderen graag windmolens plaatsen. Windmolens bouwen levert een forse ingreep in het landschap op. Veel omwonenden zijn daarom fel tegen deze plannen.  Het is aan de gemeente om te besluiten of en waar die windmolens (en zonnepanelen) kunnen komen.

GroenLinks begrijpt de weerstand, maar vindt dat de windmolens en zonnevelden noodzakelijk om genoeg duurzame energie te kunnen opwekken op weg naar 2050. In het voorstel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van bewoners.

Zo moeten de windmolens minstens 1000 meter verwijderd zijn van de woonkernen. Ook krijgen omwonenden de kans financieel te profiteren van de opbrengsten. Minstens de helft van de opbrengsten gaat naar deelnemende bewoners of wordt in een omgevingsfonds gestort. Met dat fonds kunnen allerlei zaken voor omwonenden worden betaald.

Tot slot: GroenLinks kwam met een voorstel om bij de bouw van de windmolens alleen materialen te gebruiken die bij sloop opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit idee is door de gemeenteraad overgenomen.

Het plan Duurzame Polder is een belangrijke stap op weg naar duurzame energieopwekking. En daardoor het verminderen van de CO2 uitstoot.  Naast het opwekken blijft natuurlijk ook het besparen van energie heel belangrijk.