Hessel Bos: “De gemeente kent gelukkig al veel vormen van participatie. Met het eerste burgerberaad (over de nieuwe woon/zorgvisie) komt daar nog een mogelijkheid bij. Maar daarmee zijn we er nog niet.”

Nog te vaak wordt over en niet met mensen gepraat. Ervaringskennis, buurtkennis wordt nog steeds onvoldoende op waarde geschat. Ook als het bijvoorbeeld om welzijn, gezondheid of veiligheid gaat. “Bedenk als ambtenaren en professionals niet alles van achter je bureau. Ga in gesprek met inwoners en beschouw hun kennis en ervaring als gelijkwaardig. Beleid en de uitvoering daarvan worden beter als je dat doet.”