Onderwerpen:

- Energie- en warmtetransitie
- Circulaire economie

- Arbeidsmarkt

Inleiding

De gevolgen van de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde worden elk jaar meer zichtbaar en voelbaar. En dat niet alleen ver weg, maar ook dichtbij huis in de vorm van hitterecords, enorme hoosbuien en vriendelijke beekjes die veranderden in verwoestende stromen, zoals in Zuid-Limburg afgelopen zomer.

De klimaatcrisis heeft dan ook grote gevolgen voor onze hele samenleving en raakt daarbij vaak het eerst de meest kwetsbare mensen. Wij moeten voorkomen dat onze aarde onleefbaar wordt. Om dat doel te halen is het nog niet te laat, maar dan moet er nu wel snel gehandeld worden en dat niet alleen internationaal en nationaal, maar ook lokaal, ook in onze gemeente.

Wat we de komende paar jaar doen bepaalt namelijk de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Daarom zorgt GroenLinks ervoor dat het thema Klimaat & Duurzaamheid óók in ‘s-Hertogenbosch hoog op de politieke agenda staat en blijft staan, met als doel een klimaatneutrale gemeente in 2045 en liefst nog eerder.

Ons uitgangspunt daarbij is klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. En dus is onze inzet een eerlijke energietransitie van fossiele naar duurzame energie, die de gemeente samen met bedrijven, organisatie en inwoners vormgeeft en uitvoert.

Op het gebied van klimaat- en duurzaamheid hebben we flink wat stappen vooruitgezet. Zo heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat er zonne- en windenergie in de Duurzame Polder komt, met aandacht voor de weidevogels en dat onze inwoners kunnen profiteren van de opbrengsten.

Energie- en warmtetransitie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale energie- en warmtetransitie. GroenLinks ziet graag dat in 2045 alle huishoudens aardgasvrij zijn en zijn aangesloten op een duurzame warmtebron, dus ook in ‘s-Hertogenbosch. De komende tijd zal onze gemeente met wijkuitvoeringsplannen komen, waarin wordt beschreven hoe en wanneer wijken van het gas af gaan.

Behalve dat duurzame energieopwekking door grootverbruikers, zoals bedrijven en industrie, wordt gestimuleerd, moet ook particuliere duurzame energieopwekking een boost krijgen. De grote uitdaging is om de duurzaam opgewekte energie op het energienet kwijt te kunnen of de duurzame energie op een goede, innovatieve manier op te slaan voor later gebruik.

Circulaire economie

Voor GroenLinks is circulariteit de enige toekomst. Onze economie kan alleen succesvol blijven als we minder verspillen en we van afval nieuwe grondstoffen maken. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Zij geeft vergunningen uit voor bouwen en slopen en is verantwoordelijk voor de inzameling van afval. Daarnaast stelt de gemeente randvoorwaarden op voor de bedrijfsvoering en vestiging van bedrijven. Als organisatie doet de gemeente aanbestedingen, verleent ze opdrachten en koopt ze zelf in.

Arbeidsmarkt

Een circulaire economie kan alleen goed draaien bij een gezonde arbeidsmarkt, omgekeerd kan een toekomstbestendige arbeidsmarkt alleen bestaan als de economie circulair wordt. Daarom is voor GroenLinks een goede arbeidsmarkt niet los te zien van ons streven naar een circulaire economie.

We ondersteunen daarbij nadrukkelijk lokale ondernemers en hun initiatieven. Hierbij zetten we speciaal in op ICT en data science, voeding, toerisme en het erfgoed in ’s-Hertogenbosch. We zijn blij met de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) die themagerichte bedrijfsgebouwen beheert, zoals de voormalige Grasso fabriek voor ICT start-ups, maar ook zijn we blij met De Gruyter Fabriek voor de creatieve sector en de Jamfabriek gericht op de foodsector.