Onderwerpen:

- Natuur, water en landbouw
- Duurzame mobiliteit
- Dierenwelzijn

Inleiding

Genieten van de natuur, wandelen of fietsen en dan even je gedachten verzetten, wie vindt dat nou niet fijn? Daarvoor moeten we investeren in natuur. Zorgen dat groen en biodiversiteit blijven of terugkomen in plaats van stenen en asfalt.

Groen maakt gelukkig, gezond en zorgt voor lagere temperaturen in hete zomers. Hete zomers kunnen zelfs ernstige gevolgen hebben voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

We willen dieren, die in het wild en in de bebouwde omgeving voorkomen, behouden. Daarvoor moet hun natuurlijke leefomgeving in het stedelijk groen en buitengebied van onze gemeente beschermd worden.

We willen waardevolle natuur behouden en niet volbouwen met nieuwbouwwijken of industrieterreinen. GroenLinks wil investeren in een groene, klimaatbestendige gemeente met een natuurlijk evenwicht voor flora en fauna en met een natuurlijk waterevenwicht. Hierbij kijken we ook goed hoe en welk vervoer we binnen de gemeente gebruiken.

GroenLinks heeft in de afgelopen raadsperiode gezorgd voor meer ruimte voor de fiets en meer ruimte voor groen. Zo is de van Berckelstraat eindelijk een fietsstraat geworden en is in de stad een flink aantal bomen geplant.

Natuur, water en landbouw

De gemeente moet ervoor zorgen dat op haar grondgebied de natuur, het water en de landbouw met elkaar in evenwicht zijn. Dat heeft gevolgen voor waar en hoe gebouwd kan worden en waar landbouw bedreven kan worden of bedrijven kunnen staan.

Duurzame mobiliteit

Schoon en slim vervoer voor iedereen! Met het Actieplan Duurzame Mobiliteit en de nieuwe bereikbaarheidsstrategie heeft GroenLinks in de afgelopen periode de koers van mobiliteit verlegd. Bereikbaarheid gaat nu gepaard met leefbaarheid, waarbij schone lucht en groene openbare ruimte, maar ook fietser en voetganger centraal staan.

De bevoorrading wordt niet alleen schoon (nul-emissie) maar ook slim. Grote vrachtwagens door de historische binnenstad met smalle steegjes willen we niet meer.

De doorontwikkeling van het gebied rond het Centraal Station, het versterken van het fietsnetwerk met voldoende parkeervoorzieningen, het vergroten van de verkeersveiligheid op routes naar scholen en sportaccommodaties zetten we voort.

Dierenwelzijn

Goed zorgen voor onze leefomgeving en groen betekent ook goed zorgen voor de dieren binnen onze gemeentegrenzen. Of ze nu klein of groot, wild, vee of huisdier zijn. Dieren moeten hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en niet lijden door menselijk handelen. GroenLinks wil dat de gemeente een actief dierenwelzijnsbeleid voert. We bouwen voort op het dierenwelzijnsbeleid uit de vorige periode.