Namens de GroenLinksfractie stelde Hessel vragen aan het college van B&W.

Schaft de gemeente zelf het solliciteren op een stageplaats af? Wil zij samen met onderwijsinstellingen daarmee experimenteren? Trekt de gemeente haar (lage) stagevergoedingen gelijk met die van andere Brabantse gemeenten of het landelijk gemiddelde?