- pdf-versie van het verkiezingsprogramma is hier te downloaden -
- gesproken versie van het verkiezingsprogramma is op youtube te beluisteren -

GELIJKWAARDIGHEID: Een gemeente waarin iedereen meedoet en zich thuis voelt
- Gelijke kansen voor iedereen
- Onderwijs en talentontwikkeling
- Kunst en cultuur

WONEN: Meer woningen, groener en beter betaalbaar
- Woningaanbod
- Betaalbaarheid
- Ongelijkheid op de woningmarkt
- Burgerparticipatie

KLIMAAT & DUURZAAMHEID: Klimaatneutraal in 2045 dankzij een eerlijke energietransitie
- Energie- en warmtetransitie
- Circulaire economie

- Arbeidsmarkt

GROEN & LEEFOMGEVING: Een gezonde en groene fietsgemeente
- Natuur, water en landbouw
- Duurzame mobiliteit
- Dierenwelzijn

ZORG & WELZIJN: Zorg op maat voor iedereen
- Gezond onder de mensen
- Gezonde keuzes

- Gezonde organisatie zorg
- Gezonde generaties

DEMOCRATISCH BESTUUR: De gemeente staat tussen haar inwoners
- Vertrouwen in de gemeentelijke democratie
- Rechtsstaat en veiligheid

FINANCIËN: Investeren in de mensen en in de stad

 

Voorwoord

Als lijsttrekker van GroenLinks ’s-Hertogenbosch roep ik alle inwoners van onze mooie gemeente op de handen ineen te slaan om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente gelijke kansen krijgt om mee te doen, om talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om op te groeien in een groene en gezonde omgeving, om te werken en te participeren, om vrij te zijn van armoede. Ook een ’s-Hertogenbosch dat weer echt het Bos van de Hertog wordt, waarin lucht en water schoon zijn en de biodiversiteit toeneemt. Want we weten, als we niets doen wordt de aarde warmer en de samenleving armer.

Op woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. En het zijn belangrijke verkiezingen, want de uitdagingen zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan de impact van de Corona-pandemie op de samenleving, aan de noodzakelijke energietransitie en aan de groeiende ongelijkheid. De afgelopen vier jaar hebben we in ’s-Hertogenbosch laten zien dat GroenLinks het verschil maakt door te bouwen aan een duurzame, betrokken en menselijke samenleving.

En dat willen we graag versterkt doorzetten. Een samenleving waarin we onze welvaart eerlijk delen, en waarin we mensen weer zekerheid bieden over hun huis en hun inkomen. Een samenleving waarin we zorgen voor betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. En een samenleving waarin we klimaatverandering nu eens echt gaan aanpakken. Een samenleving waarin kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en op te groeien in een groene en gezonde omgeving.

Daarom kiest GroenLinks voor een gemeente waar iedereen gelukkig en gezond kan leven en als het nodig is de zorg krijgt die nodig is. Waar we armoede en schuldproblemen aanpakken, waar voor iedereen betaalbare en goed geïsoleerde huizen worden gebouwd, waar groen en duurzaamheid dagelijkse praktijk zijn. En voor een gemeente waar we niet tegen elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten. Dat is de toekomst waar wij samen met jou en alle andere inwoners van onze mooie gemeente aan willen bouwen. Maak het verschil. Stem daarom op 16 maart GroenLinks.

Ufuk Kâhya
Lijsttrekker en wethouder

Ufuk Kâhya